Konferencje

W 2020 r., czyli Roku Pucheroka w gminie Zielonki, 25 września Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało konferencję naukową „Pucheroki. Tradycja i współczesność” pod patronatem  Muzeum Krakowa i Wójta Gminy Zielonki, we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, jako część projektu „Rok Pucheroka w gminie Zielonki” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Była to już trzecia konferencja przygotowana przez CKPiR poświęcona niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu gminy Zielonki – po zorganizowanej na 750-lecie Zielonek i poświęconej Katarzynie Gawłowej w 2010 roku i „Wyspiański wraca do Węgrzc” z 2017 roku. Konferencja odbyła się w Bibicach - uhonorowano też gościa specjalnego, bibiczanina, regionalistę, Pucheroka od lat czterdziestych XX wieku – pana Henryka Banasia - przed bibicką Izbą Regionalną zaśpiewano mu gromkie „Sto lat”. Była to okazja podziękować osobie, dzięki której w sporej mierze zwyczaj Pucheroków przetrwał.
Jako, że Pucheroki były bohaterami konferencji, rozpoczęto od występu grupy przygotowanej przez Elizę Emerlę i Józefa Plewniaka – ubrani w wysokie kolorowe czapy uczniowie, odziani w kożuszki, stukający puchami recytowali oracje. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawowała i prowadziła ją Beata Skoczeń-Marchewka starszy kustosz Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Jak podkreślała na konferencję udało się zaprosić historyków, etnografów, muzealników, animatorów kultury, dzięki którym nakreślono wielopłaszczyznowy i różnorodny obraz zwyczaju, udało się również spojrzeć w przyszłość.

.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©